لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره کارت زیر به نام گروه پژوهشی صنعتی آریانا واریز و پس از آن تصویر فیش را به info@e-aryana.com ارسال نمایید.

۶۱۰۴۳۳۷۹۵۴۴۵۷۶۶۷ بانک ملت

 

فرم ثبت نام در حال بارگذاری است. لطفا صبر کنید