گواهینامه معتبر مورد تایید دانشگاه جامع علمی – کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
(تصویر گواهینامه فارسی)

 

 

ردیف نام دوره ساعت آموزشی نحوه برگزاری
۱ استارتاپ و راه اندازی کسب و کار ۳۴ ساعت غیرحضوری
۲ اصول مدیریت منابع انسانی ۱۶ ساعت غیرحضوری
۳ اصول مدیریت بازاریابی ۱۶ ساعت غیرحضوری
۴ چطور خلاق باشیم ۸ ساعت غیرحضوری
۵ کارآفرینی ۱۲ ساعت غیرحضوری
۶ فنون و مهارت های سخنرانی ۱۲ ساعت غیرحضوری
۷ رزومه نویسی و مصاحبه استخدامی ۴ ساعت غیرحضوری
۸ آزمون های استخدام و تحلیل رفتار ۱۷ ساعت غیرحضوری
۹ ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران ۸ ساعت غیرحضوری
۱۰ روش های تامین منابع مالی ۴ ساعت غیرحضوری
۱۱ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ۱۶ ساعت غیرحضوری
۱۲ فرامین و فنون تفکر استراتژیک ۸ ساعت غیرحضوری
۱۳ زبان بدن در مذاکرات ۶ ساعت غیرحضوری
۱۴ اصول تکنیک ارائه و سخنرانی ۳ ساعت غیرحضوری
۱۵ استراتژی و ساختار هلدینگ ۸ ساعت غیرحضوری
۱۶ روش های کمی مالی ۸ ساعت غیرحضوری
۱۷ مقدمات بازارها و نهاد ها ۱۲ ساعت غیرحضوری
۱۸ اصول بازار سرمایه اسلامی ۴ ساعت غیرحضوری
۱۹ مقررات اصول بازار سرمایه ۸ ساعت غیرحضوری
۲۰ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۱۲ ساعت غیرحضوری
۲۱ مقدمات امور مالی شرکتی ۸ ساعت غیر حضوری
 ۲۲ اصول و مبانی اقتصاد ۱۲ ساعت غیر حضوری
مجموع ساعات آموزشی ۲۳۶ ساعت یک سال

 

 

 

طرح ویژه همراهان آریانا: اگر شما هم یکی از شرکت کنندگان دوره های حضوری یا مجازی آریانا بوده اید، می توانید با معادلسازی آن دوره از تخفیف ویژه در MBA نیمه حضوری بهره مند شوید.
همین حالا ثبت نام و دوره خود را شروع کنید!