hamamooz-imc

همراه اول هم آموز را انتخاب کرد

hamamooz-imc

شرکت ارتباطات سیار همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور موبایل در کشور، جهت برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی هم آموز را انتخاب نمود.

شرکت همراه اول، بزرگترین اپراتور موبایل کشور، دوره های آموزشی ویژه کارکنان خود در سطوح کارمندی و مدیریتی در موضوعات مختلف از جمله مهارت های فردی و ارتباط با مشتری به صورت حضوری برگزار می نماید که از این پس از طریق سیستم آموزش الکترونیکی هم آموز، این دوره ها به صورت الکترونیکی نیز برای استفاده کارکنان همراه اول فراهم خواهد بود.
سیستم آموزش الکترونیکی هم آموز به عنوان راه حلی کامل در آموزش مجازی بر روی بسترهای مختلف موبایل و وب، از طریق امکانات فراوانی که در اختیار سازمان ها قرار می دهد آنها را در امر آموزش و ارتقای کارکنان خود یاری می نماید. برخی از این امکانات عبارتند از محتواهای کاربردی آماده بر روی سیستم، امکان مدیریت دوره ها و کاربران و ارتباطات و تعامل با آنها و استفاده از داشبورد پشتیبان جهت پیگیری پیشرفت و روند آموزشی فراگیران.