بیطرفی اینترنت خرج روی دست آمریکایی‌ها می‌گذارد


ایتنا– علت این مساله افزایش مالیات دریافتی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پس از اجرای قوانین مربوط به بیطرفی اینترنت موسوم به Net Neutrality خواهد بود.  لذا سرویس‌دهندگان اینترنت برای جبران پول مالیات هزینه بیشتری بابت سرویس‌های اینترنت دریافت خواهند کرد. با تصویب این قوانین هزینه تازه‌ای از کاربران اینترنت برای تامین بودجه Universal Service Fund (USF) هم دریافت می‌شود.  این برنامه با هدف اعطای یارانه به توسعه دهندگان خدمات تلفن در نواحی روستایی و برای مردم کم درآمد ارائه می‌شود. با تغییر قوانین فعلی و دریافت این کمک هزینه از کاربران اینترنت هم شاهد افزایش ارقام موجود در قبض تلفن کاربران و هم شاهد گران‌تر شدن هزینه دریافتی بابت استفاده از اینترنت خواهیم بود.  تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برای چند هفته‌ای به تاخیر افتاده، اما احتمال نهایی شدن آن بسیار بالاست.

منبع: itmen.ir

نظرات