ابتکاری برای خواب در هواپیما

همشهری آنلاین: لندن با وسیله جدیدی که برای صندلی هواپیما‌های برخی شرکت‌ها طراحی شده خوابیدن در قسمت اکونومی‌کلاس هواپیما سخت نخواهد بود.
وسیله یاد‌شده صفحه‌ای است که جلوی سر مسافر قرار می‌گیرد و کاربر می‌تواند درصورت نیاز آن‌را به سرش نزدیک‌ کرده و روی آن بخوابد. قرار است شرکت بوئینگ از این وسیله در هواپیما‌هایش استفاده کند.


منبع: mbanews.ir

نظرات