همکاری فرانسه و انگلیس در ساخت کشتی‌های روباتیک ضدمین


خبرگزاری مهر– در سال‌های اخیر، بسیاری از فعالیت و حرفه‌های انسانی به روبات‌ها سپرده شده که اعتراضات بسیاری را با خود به همراه داشته اند اما در این میان مشاغلی نیز وجود دارند که تهدید جدی برای جان انسان‌ها محسوب می‌شوند. فعالیت‌های نظامی و خنثی کردن مین که گاهی اوقات با انفجار توام هستند را می‌توان در زمره این فعالیت‌ها و حرفه‌ها قرار داد. کاشت مین در دریاها و در جنگ جهانی دوم جان دریانوردان بسیاری را گرفت و کشتی‌های متعددی را غرق کرد. اکنون فرانسه و انگلیس با یکدیگر متحد شده اند تا نوعی سیستم ضد مین خودکار ساخته و جان انسان‌های بسیاری را از مرگ نجات دهند. این ائتلاف و همکاری برای ساخت سیستم مین روب MMCM نام گرفته و در مدت ۲ سال به خنثی کردن مین‌ها به صورت آزمایشی می‌پردازند. در این پروژه، سیستم ضدمین روی بدنه یک کشتی نصب شده و در هنگام برخورد با مین‌هایی که در عمق دریاها کاشته شده اند به شناسایی موقعیت آنها می‌پردازد. این شناسایی با کمک صفحات سونار Synthetic Aperture Sonar انجام می‌پذیرد.

منبع: itmen.ir

نظرات